Đồ uống (bia, rượu...)
HOT Combo 3 chai Rượu vang đỏ Sol de chile Cabernet Sauvignon (750ml x 3)
HOT Combo 3 chai Rượu Sake vẩy vàng dẻ quạt (1800ml x 3)chai trắng
HOT Combo 3  Rượu mơ Umeshu Assari Oenon 2000ml mới nhất

© Copyright Hàng Nhật 2019 @ Allright resenved